Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Santa Coloma de Cervelló

Els Plans i estudis de Mobilitat Urbana són l’eina dels municipis per complir amb els nous requeriments d’aconseguir una mobilitat sostenible i segura.

Molts ajuntaments, en funció dels seus habitants i situació geogràfica han d’aprovar per la normativa vigent el seu Pla de Mobilitat Urbana.

Així estan obligats a realitzar un Pla de Mobilitat urbana:

  • Els municipis amb més de 50.000 habitants
  • Els municipis de més de 20.000 habitants que pertanyin a la Regió metropolitana de Barcelona
  • Aquells municipis que pertanyen a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, definida en el decret 226/2006

Per tant Santa Coloma de Cervelló no està obligada a fer el Pla.

No obstant, l’elaboració del PMU representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, com un instrument de planificació de les polítiques ja empreses per l’Ajuntament, amb l’objectiu de definir estratègies de futur que estiguin en consonància amb el foment dels modes de desplaçaments més sostenibles, a peu, bicicleta i transport públic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi.

Darrera actualització: 28.02.2018 | 15:13