Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió. Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant  els incendis forestals  es resumeixen  en  les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió: 25/09/2020
Data de vigència: 25/09/2026

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l'ASF Puig Vicenç.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 13:53