Prevenció i control del mosquit tigre

La Regidoria de Salut de l'Ajuntament estableix les mesures perquè el risc de plagues sigui mínim.

Quan arriba el bon temps i pugen les temperatures hi ha una sèrie d'insectes i altres animals que comencen a créixer i multiplicar-se. Alguns d'ells, ens resulten útils i afavoreixen la pol·linització de les plantes, però d'altres poden provocar danys a la salut de les persones. Aquest segon grup són el que en diem plagues.

La Regidoria de Salut de l'Ajuntament estableix les mesures perquè el risc de plagues sigui mínim. No podem esperar, però, eradicar-les. Aquest objectiu no és viable ni realista, i segurament les mesures serien més perilloses que les mateixes plagues que volem combatre. Sempre que es pugui s'han de prioritzar les mesures preventives abans d'utilitzar els tractaments químics. Evitar els focus de cria de mosquits, o bé posar barreres als insectes o rosegadors perquè no puguin entrar als edificis, o perquè no puguin sortir del clavegueram, és el primer que hem de plantejar-nos, abans d'aplicar qualsevol plaguicida.

També hem de tenir present que la proliferació de plagues depèn de les condicions meteorològiques. Així, en un any de moltes pluges hi haurà molts mosquits, i en un any de poques pluges com el 2015 hi haurà moltes paneroles i rates perquè ho tenen més fàcil per sortir del clavegueram.

Com fem el control de plagues a Santa Coloma?

El control de mosquits es fa mitjançant un conveni signat amb el Consell Comarcal. Així, és el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat qui realitza les actuacions preventives i de control, entre les quals està el tractament a les zones agrícoles, vora del riu, zones on es formen basses d’aigua quan plou, i també al medi urbà, on es tracten els embornals i els focus que es detecten ocasionalment.

El control de la resta de plagues es contracta a una empresa autoritzada. Aquest servei, que aquest any s'ha ampliat per adequar-lo a les necessitats del municipi, inclou la revisió bimensual dels edificis públics per al control d'insectes i rosegadors, i el control del clavegueram. Pel que fa als rosegadors, el control del clavegueram es farà cada dos mesos, i per les paneroles s'aplicaran 3 tractaments anuals generals a les clavegueres (un més que l'any 2015), i es reforçarà en els llocs on hi hagi més problemes.

Per evitar la proliferació de mosquits

 • Cal assegurar-nos que no hi ha cap lloc amb aigua estancada més de 24h, per petit que sigui (en l'aigua que hi cap en un tap de refresc hi poden criar els mosquits).
   
 • Si veiem algun lloc on hi ha aigua estancada o detectem qualsevol tipus de plagues a l'espai públic hem d'avisar a l'Ajuntament. Són plagues les paneroles, rates, ratolins i vespes. Les abelles no són plagues i només les podrà retirar un apicultor autoritzat i sense provocar-les dany perquè estan protegides.
   
 • Podem protegir casa nostra amb mosquiteres, són el mitjà més eficaç i saludable que tenim per evitar que entrin insectes i animals no desitjats a casa. Tots els desguassos d'aigua han de tenir un sifó que impedeix que les paneroles puguin accedir-hi des del clavegueram, però l'aigua s'ha de renovar cada dia, per evitar que hi criïn els mosquits. No hem de deixar restes de menjar ni en jardins ni tirar-los als espais públics per evitar altres plagues com rosegadors i paneroles.
   
 • Utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi la major part del cos i evitar l'ús de perfums i productes d'higiene personal amb olors intensos ajuden a evitar les picades. Les polseres de citronella i altres aromes naturals són d'eficàcia bastant qüestionable. Si es produeix picada d'insectes o aranyes hem d'evitar gratar-nos i aplicar tan aviat com sigui possible fred (bosses de gel) i algun producte calmant a base d'amoníac. Si tenim una reacció molt forta a la picada, és convenient anar al metge.
   
 • El que no hem de fer mai és utilitzar productes antiplagues d'ús professional. Si en feu servir d'ús domèstic, heu de seguir les instruccions, ja que contenen substàncies químiques molt perilloses, i sobretot, evitar exposar els infants a aquests productes. Tampoc hem d'aplicar-nos medicaments forts com antihistamínics sense recepta mèdica. Hem de tenir present que moltes vegades les picades d'insectes empitjoren per haver-nos gratat.
   
 • Recordeu que hi ha una sèrie de plantes que ajuden a evitar les plagues, però que la seva eficàcia és parcial, i per tant, sí que estan recomanades com a complement, però no convé que una persona al·lèrgica o amb especial sensibilitat a les picades confiï la seva protecció a les plantes.

Descarrega la app i avisa si veus mosquits tigre o de la febre groga

Darrera actualització: 24.04.2023 | 10:08