Tinença responsable d'animals de companyia

Si tens una mascota recorda les teves responsabilitats.

Responsabilitats de les persones propietàries

 • Mantenir-los en les condicions higienico-sanitàries i de benestar i seguretat adequades a la seva espècie i raça. Ben alimentats, correctament allotjats, amb tractaments veterinaris necessaris.
 • Evitar que l’animal pugui molestar o provocar danys a persones, animals o béns.
 • Portar-los lligats en els espais públics excepte en els llocs habilitats.
 • Recollir els excrements que facin en els espais públics.
 • Evitar-ne la fugida o que rondi per espais públics sense control.
 • Prendre les mesures necessàries per evitar que els sorolls i les olors dels animals no molestin el veïnat.

Identificació i cens d’animals de companyia

 • És obligatori identificar amb un microxip homologat (implantat per un veterinari) els gossos, gats i fures. La resta d’animals de companyia és opcional.
 • Un cop identificats els animals s’han de censar a l’Ajuntament. Teniu un termini de 30 dies des de la seva adquisició o de 3 mesos des del seu naixement.
 • Per censar un animal cal portar el document d’identificació de l’animal signat pel veterinari, el DNI de la persona propietària i abonar la taxa.
 • En cas de canvi de residència o mort de l’animal cal comunicar-ho a l’Ajuntament en un termini de 30 dies perquè el doni de baixa al cens. Si es trasllada a un altre municipi, cal que es torni a censar en aquest.

Animals potencialment perillosos

Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos han de tenir una llicència de tinença i conducció. L’heu de demanar a l’Ajuntament.

Per sol·licitar la llicència, la persona propietària ha de complir els següents requisits:

 • Ser major d’edat. Cal aportar còpia del DNI.
 • Aportar certificat mèdic.
 • Aportar certificat de penals (el tramitem a l’Ajuntament)
 • Aportar assegurança de responsabilitat civil.
 • Ha de fer declaració responsable (la fem a l’Ajuntament).
 • L’animal ha d’estar identificat amb microxip.

Qualsevol persona que condueixi un gos potencialment perillós pels espais públics necessita una llicència de conducció. Els gossos potencialment perillosos han de circular pels espais públics lligats i amb morrió. Cal adaptar la casa amb les mesures necessàries perquè no pugui fugir i indicar que hi ha un gos potencialment perillós.

Infraccions i sancions per la tinença no responsable

L’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia preveu un seguit d’infraccions amb les sancions corresponents pel que fa a la tinença no responsable d’animals.

 • Posseir animals de companyia sense identificar o sense censar. [multa de 100 a 400 €]
 • La circulació de gossos per les vies públiques sense lligar. [multa de 100 a 400 €]
 • Abandonament o maltractament d’un animal. [multa de 2.001 a 20.000 €]
 • Mantenir animals sense l’alimentació necessària o instal·lacions inadequades provocant-li perjudicis molt greus. [multa de 2.001 a 20.000 €]
 • Tenir un gos potencialment perillós sense llicència. [multa de 1.502,53 € fins a 30.050,61 €]

Recorda

Si veus un animal de companyia perdut has d’avisar a la Policia local
Telèfon: 93 645 07 47
Mòbil: 669 404 729

Si has perdut o s’ha escapat el teu animal de companyia, has d’avisar a l’Ajuntament en 48 hores
Telèfon: 93 645 07 00
Els animals perduts es porten al Refugi Municipal d’Animals de Sant Boi de llobregat
Telèfon: 93 661 28 82
Riera del fonollar, 2 Sant Boi de Llobregat
rmac@santboi.cat

Per adoptar un animal de companyia pots contactar amb:
Refugi Municipal d’Animals de Sant Boi de llobregat
En el cas de gats, amb Gats del Carrer
Telèfon: 651 626 346
gatsdelcarrer@yahoo.es

Més informació a la Regidoria de Salut
Telèfon: 93 645 07 00
scc.salut@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:48