Tractament periòdic contra les paneroles i desratització

Per tal de controlar la proliferació de plagues a la via pública l’Ajuntament realitza tractaments periòdics al clavegueram.

El tractament contra les paneroles es fa amb pintura biocida, que té una durabilitat més alta que els gels utilitzats habitualment i permet controlar de manera més eficaç aquesta plaga. Després del tractament és més fàcil veure les paneroles pel carrer, ja que els primers efectes del producte aplicat són de desorientació i atordiment fins que acaben morint.

El tractament contra les rates es fa mitjançant la col·locació de paranys.

Tant la pintura biocida com els paranys es posen dintre dels registres del clavegueram, de forma que ni animals ni persones entren en contacte directe. No obstant això, es recomana vigilar els animals de companyia perquè no les mengin.

Les paneroles també es poden trobar a la llar a cuines, eixides i en general a qualsevol espai que sigui càlid i humit. Per tal d’evitar que hi accedeixin és convenient instal·lar barreres com mosquiteres i tancar les aigüeres. Si es detecten paneroles, es poden utilitzar paranys i tractaments d’ús domèstics, sempre seguint les instruccions. I en casos més greus, contractar una empresa especialista en el control de plagues, que haurà d’estar registrada al ROESP.

Si necessiteu més informació sobre el tractament de plagues, o voleu posar en coneixement de l’Ajuntament l’existència de paneroles, poseu-vos en contacte amb la Regidoria de Salut:

Tot i que des del Departament de Salut realitzem tractaments periòdics i per avís al clavegueram, s’han de tenir en compte alguns factors:

 • Els tractaments no poden eliminar totes les paneroles del clavegueram, sinó impedir el màxim possible que aquestes surtin cap a l’exterior. És inevitable que hi hagi paneroles al clavegueram. Intentar eliminar-les resultaria més perillós per la salut de les persones i del medi, del que ho són les pròpies paneroles.
   
 • Les condicions meteorològiques fan que hi hagi anys, o temporades, on hi hagi moltes més paneroles que altres i també afecten a l’eficàcia del tractament aplicat.
   
 • Des de fa uns anys es veuen moltes més paneroles que antigament perquè el clavegueram ha estat ocupat per una espècie de panerola americana que és molt més gran, i prolífica que la panerola que hi havia antigament. A més a més aquesta espècie és més resistent i vola amb la qual cosa pot arribar amb més facilitat a indrets on abans no arribaven.
   
 • L’Ajuntament té la responsabilitat de controlar les plagues a l’espai públic però no als espais privats.Molts edificis tenen paneroles que viuen als desguassos i que només es poden eliminar fent tractaments en aquests espais. A banda dels desguassos les paneroles poden viure en cuines, eixides, i en general qualsevol espai que sigui càlid i humit. I no desapareixeran si no es tracten aquests espais.

També us fem arribar una sèries de consells que poden ajudar-vos a reduir la presència d'espècies no desitjades a la llar:

 • La més important és instal·lar barreres físiques perquè aquests insectes no puguin entrar als habitatges i establiments comercials: és molt recomanable la instal·lació de mosquiteres a portes i finestres,i deixar tancats totes les aigüeres que han de tenir aigua als sifons, d’aquesta manera també s’evita la presència de mosquits a les llars.
   
 • Si ho considereu necessari podeu utilitzar paranys i tractaments d’ús domèstic, sempre seguint les instruccions dels fabricant.
   
 • En cas que continueu tenint paneroles, en un espai privat, podeu contractar els serveis d’una empresa especialista en control de plagues, que haurà d’estar registrada al ROESP
Darrera actualització: 24.04.2023 | 10:29