Xarxa Municipal per a la Infància i l'Adolescència

La Xarxa Municipal per a la Infància i l’Adolescència és un projecte que es va iniciar al llarg del curs escolar 2004/2005 per tal de millorar la comunicació i la coordinació entre els professionals que treballen amb infants i adolescents al municipi.

Els objectius generals de la Xarxa són:

 • Propiciar un espai de trobada per tal de millorar la comunicació i coordinació entre els professionals.
 • Crear ponts de diàleg que siguin útils per la tasca professional diària.

Es realitzen dos reunions plenàries a principi i final de curs, més reunions de treball en funció de les propostes a realitzar. També es treballen casos concrets, on només es convoquen els professionals de referència del cas. Des del curs 2013-2014, el projecte de la xarxa compte amb el suport de la Diputació de Barcelona, per tal d’organitzar el treball i concretar els objectius que es volen portar a terme.

Participants

 • Direcció de les Llars d’Infants.
 • Direcció de les Escoles de Primària.
 • Director i/o Orientador de la Secció d’Institut Montpedrós.
 • Directora de la Biblioteca Pilarin Bayés.
 • Referent del CDIAP.
 • Pediatres del CAP.
 • Cap de la Policia Local.
 • Referents de l’Espai Familiar.
 • Tècnica d’Educació.
 • Treballadora Social de Serveis Socials.
 • Educadora Social de Serveis Socials.

Aquest projecte està impulsat per la Regidoria de Serveis Socials de Santa Coloma de Cervelló.

Darrera actualització: 28.02.2018 | 15:16