Ordenança Fiscal número 28

TAXA PER L'ESTACIONSMENT I PERNOCTA D'AUTOCARAVANES A LA ZONA HABILITADA DE CAN JULIÀ

 

Darrera actualització: 23.09.2021 | 11:21