Reforç dels Serveis Socials davant l’emergència sanitària de la COVID-19

Divendres, 10 d'abril de 2020 a les 11:00

Davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament ha reforçat l'atenció i ha intensificat el seguiment telefònic d'aquelles persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. També ha establert mecanismes per a detectar nous casos que es trobin en situació de risc a conseqüència de la crisi actual, posant especial èmfasi en la gent gran.

Serveis Socials estan en contacte amb diferents serveis, amb la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal per tal d'actualitzar la informació sobre nous recursos i ajuts que estan sorgint en aquesta situació d'emergència, i es treballa de forma transversal amb altres departaments de l'Ajuntament per tal de donar una atenció global a les persones. També està en contacte amb l'Institut Montpedrós, i fa un seguiment dels infants del Centre Obert La Klau.

Així doncs, es mantenen les ajudes a les famílies i a les persones en situació de vulnerabilitat que ja són beneficiàries dels programes dels Serveis Socials Bàsics (Ajudes per al lloguer i quotes hipotecàries, subministraments bàsics, ajuts per alimentació i necessitats bàsiques, ajuts menjador, atenció a la gent gran, etc.), i s'amplien els ajuts destinats a persones i famílies que ho puguin necessitar a conseqüència d'aquesta crisi.

Per a sol·licitar qualsevol dels serveis que tot seguit us detallem, o per informar-nos de l'existència d'alguna persona en situació de vulnerabilitat, us heu de posar en contacte amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament:

Telèfons: 93 645 07 00 - 93 634 19 51
Correu electrònic: scc.ssocials@santacolomadecervello.cat

Seguiment telefònic de persones en situació de vulnerabilitat

Serveis Socials està fent un seguiment telefònic de les persones en situació de vulnerabilitat, especialment gent gran, per tal de conèixer quina és la seva situació en aquests moments i activar els recursos adients en cada situació.

També s'està realitzant una tasca de detecció de nous casos que puguin trobar-se en situació de risc, així com trucades a persones grans que viuen soles per conèixer quina és la seva situació i poder activar els serveis que siguin necessaris, especialment Servei Atenció Domiciliària, Teleassistència i la Xarxa de Voluntariat de Santa Coloma de Cervelló.

Servei d’Atenció domicilària i Servei Teleassistència

El Servei d'atenció domiciliària està atenent durant la crisi de la COVID-19 a persones que per raó d'edat, dependència o diversitat funcional presenten dificultats d'autonomia per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Si necessites aquest servei o coneixes alguna persona que el pugui necessitar, truca als telèfons 93 45 07 00 93 - 634 19 51 per a sol·licitar el servei.

El Servei de Teleassistència continua donant servei a les persones grans més vulnerables del nostre municipi. Els professionals que treballen en el servei de teleassistència està realitzant trucades telefòniques de seguiment als 140 usuaris del nostre municipi.

D'altra banda, la Diputació de Barcelona i l'empresa de teleassistència Tunstalltelevida, ha posat a disposició dels municipis un Servei especial de Teleassistència a través d'un número 900 per aquelles persones més grans de 65 anys en situació de necessitat a causa de l'impacte del COVID -19. Aquest servei és gratuït i per tal de poder accedir heu de contactar amb els Serveis Socials de l'Ajuntament.

Ajuts econòmics municipals

Davant d'aquesta situació d'emergència sanitària, Serveis Socials està tramitant ajuts econòmics municipals per pal·liar situacions econòmiques crítiques amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de les famílies més vulnerables (ajuts per aliments i necessitats bàsiques, així com de lloguer, hipoteca i subministraments bàsics).

També s'informa la ciutadania dels diferents tràmits a realitzar per poder beneficiar-se dels ajuts procedents d'altres administracions.

Targetes moneder

Serveis socials ha gestionat el repartiment de 44 targetes moneder a les famílies que tenen beca de menjador del Consell Comarcal, i a aquelles amb infants amb necessitats especials que estudien fora del municipi.

Aquestes targetes es recarreguen cada 10 dies amb 40 € que s'han de destinar a la compra d'aliments.

D'altra banda, també s'està gestionant el repartiment d'un total de 42 targetes moneder per a les famílies amb fills i filles que assisteixen al Centre Obert La klau. Aquestes targetes s'han començat a repartir el 8 d'abril, i es carregaran cada 20 dies amb 40 € en concepte de berenar per realitzar compra d'aliments.

Serveis Socials fa un seguiment familiar i dels menors, i ha parlat amb gairebé tots els infants i adolescents de la Klau.

La Klau

Les professionals de La Klau estan realitzant un seguiment telefònic dels 42 menors que assisteixen al Centre Obert La Klau per tal de donar suport educatiu i social mentre continuï el confinament decretat per l'estat d'alarma pel Covid -19. Les professionals també estan treballant telemàticament fent arribar a les famílies dels infants propostes educatives i de lleure perquè puguin compartir-les amb els seus fills i filles. Aviat, s'establiran comunicacions en línia amb els diferents infants i adolescents, tant per part de les educadores de la Klau, com de les professionals de Serveis Socials. Per tal de poder gestionar tota aquesta nova manera de treballar, s'han realitzat diferents reunions en línia amb tot l'equip de la Klau.

El Servei d’atenció Psicològica de Serveis Socials

El Servei d'atenció psicològica de serveis socials continua donant atenció telefònica via Skype a aquelles famílies que prèviament han estat valorades pels serveis socials i que la seva situació requereix aquesta atenció especialitzada.

Altres telèfons de suport psicològic als quals pot accedir la ciutadania els trobareu en aquest portal del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.

Treball en xarxa

Els Serveis Socials estan en contacte amb diferents serveis per tal d'actualitzar la informació sobre nous recursos i ajuts que estan sorgint en aquesta situació d'emergència.

També estan en contacte de forma contínua amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres serveis socials de la comarca amb l'objectiu de fer xarxa i compartir informacions i experiències locals enriquidores i que puguin donar resposta a les noves necessitats plantejades per la ciutadania.

Alhora, es treballa de forma transversal amb els altres departaments de l'ajuntament per tal d'atendre de forma global a les persones del nostre municipi (Salut Pública, Policia Local, Protecció Civil, etc...)

També s'ha realitzat una primera reunió amb els professionals de l'Institut Montpedrós a través de l'aplicació Meet, i s'ha establert un calendari de reunions setmanals per tal de fer seguiment d'aquells casos que es valorin com a prioritaris.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 22:54