L’Ajuntament extrema les mesures per garantir els mínims riscos per a la salut el 14F

Dijous, 4 de febrer de 2021 a les 00:00

La convocatòria d’eleccions el 14 de febrer ha fet necessari prendre tot un seguit de mesures i extremar els protocols sanitaris per tal de garantir els mínims riscos per a la salut  de les persones que han estat nomenades per a estar a les meses i per a les que hi assistiran a votar.

L’Ajuntament ha designat una persona entre el seu personal tècnic com a Responsable COVID per a coordinar tots els preparatius en matèria de seguretat sanitària. Entre altres funcions, la responsable COVID ha d’assegurar l’adequació dels col·legis electorals i ha de comprovar, per exemple, el càlcul d’aforament, la distribució de les meses i la ventilació fins la finalització de la jornada electoral així com la neteja i desinfecció dels espais d’acord amb les pautes que s’estableixin al Protocol d’adequació dels col·legis electorals. També ha d’assegurar l’aprovisionament del material de protecció necessari per a la celebració de les eleccions.

També ha designat entre el seu personal una persona Responsable de seguretat sanitària a cada col·legi que vetllarà per la seguretat sanitària durant la jornada electoral. Serà l’encarregada de controlar l’accés al col·legi electoral, d’organitzar les cues i el flux dels votants dins del col·legi mantenint les distàncies de seguretat  amb l’objectiu d’evitar la formació d’aglomeracions. Garantirà la prioritat d’accés al col·legi electoral d’aquelles persones pertanyents a col·lectius vulnerables, i  el compliment de l’obligació d’ús de la mascareta en tot moment i la neteja de mans.

Per al control de cues i accés als col·legis també es comptarà amb la col·laboració de l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Santa Coloma i amb alumnes de l’Institut Montpedrós que participen en un programa de servei comunitari.

Col·legis electorals

L'Ajuntament ha ampliat amb una mesa cada col·legi electoral per tal d’evitar cues i aglomeracions durant la jornada electoral. També ha canviat la ubicació d’alguns col·legis i s’han traslladat a espais més grans que permeten definir circuits d’entrada i sortida per ordenar la circulació de les persones. Aquests seran els col·legis electorals:

Pavelló Poliesportiu (Av. 11 de setembre)
Acull les meses que hi havia  a l’Ajuntament que resten anul·lades
De 3 meses passa a 4.

Pavelló Poliesportiu (C/Països Catalans)
Acull les meses que hi havia a la Biblioteca Pilarin Bayés que resten anul·lades.
De 3 meses passa a 4.

IES Montpedrós (C/ Esquirol, 9)
De 2 meses passa a 3.

Escola Pla de les Vinyes
De 1 mesa passa a 2.

Ateneu Unió (Pl. Joan Güell)
Acull la mesa que hi havia als Cellers que resta anul·lada.
D’1 mesa passa a 2.

Persones nomenades per a les meses

L’Ajuntament celebrarà una reunió informativa amb les persones designades per a les meses per tal de donar les indicacions oportunes de com s’han d’utilitzar els equips de protecció durant la jornada electoral i resoldre dubtes.

El Departament de Salut de la Generalitat oferirà als titulars i primers suplents la possibilitat de fer-se un test d’antígens (test antigènic ràpid per mostra nasofaríngea)

L’Ajuntament garantirà el següent material:

Per a cada mesa electoral:

 • 6 mascaretes FFP2 (2 per a cada membre mesa, per tal que es pugui recanviar a la meitat de la jornada)
 • 3 pantalles facials (1 per cada membre)
 • 3 bates resistents a fluids (1 per cada membre)
 • 1 caixa de guants de nitril

Com a material de neteja i desinfecció:

 • Solució alcohòlica per al rentat de mans.
 • Desinfectant de superfícies (es pot substituir per solució hidroalcohòlica) per netejar la superfície de les taules.
 • Tovalloles de paper d’un sol ús o capses de mocadors de paper (per aplicar la solució hidroalcohòlica o desinfectant).
 • Bossa d’escombraries.

Persones votants

L’Ajuntament garantirà el següent material:

 • Gel hidroalcohòlic als punts d’accés i punts de contacte.
 • Només en cas de necessitat, es proporcionaran guants per a les persones al·lèrgiques al gel hidroalcohòlic.
 • També es preveu un estoc de mascaretes higièniques per a la resta de votants.
Darrera actualització: 04.02.2021 | 13:12