Mapa de Patrimoni Cultural

El Mapa de Patrimoni Cultural és una eina de coneixement en format digital que pretén recollir exhaustivament, com un inventari, el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural del nostre poble, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

El mapa l’ha realitzat de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament, que han aportat els seus coneixements, i i es el resultat del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Amb aquest treball s’han inventariat 131 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 68.7% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 8.4% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 3,8% documental (fons documentals i d’imatges), un 13% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 6.1% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

Cada element inventariat en el mapa conté una fitxa amb la ubicació, classificació, descripció, història i bibliografia de cada registre. El mapa s'acompanya d'una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi. Aquesta eina també permet consultar les dades d’un municipi concret o de diversos municipis segons els interessos de la persona que en fa la cerca.

Us animem a utilitzar el mapa i a treure el màxim profit del nostre ric patrimoni cultural i natural.

Per qualsevol consulta o suggeriment, incloses correccions o propostes de nous elements al mapa, podeu posar-vos en contacte amb:

Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
Correu electrònic o.patrimonic@diba.cat
Telèfon: 93 402 25 66

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Correu electrònic: quilabertad@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:12
Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:12