Recollida de residus Porta a Porta (PAP)

Què és el porta a porta?

El sistema de recollida porta a porta consisteix a dipositar els residus a la porta de casa (o el més a prop possible), dins de l'horari convingut, i seguint el calendari establert per a cada fracció (rebuig, orgànica, envasos lleugers, paper i cartó i tèxtil sanitari).

Quan s'implanta aquest nou sistema al nostre municipi?

El dimecres 2 de novembre de 2022

Per què es fa aquest canvi?

Igual que han fet molts altres municipis de Catalunya, cal fer una aposta decidida per incrementar els percentatges de recollida. La normativa europea marca uns objectius de reciclatge difícilment assolibles amb el sistema tradicional de contenidors.

És molt difícil que el sistema de recollida amb contenidors trenqui el sostre de vidre del 50% en recollida selectiva, mentre que el sistema Porta a Porta permet assolir fàcilment percentatges per sobre del 75%.

Els beneficis són ambientals, però també econòmics -per al mateix ajuntament i per extensió, per a la ciutadania- ja que s'aconsegueix una major quantitat de residus valoritzables (els que separem en origen) i una menor despesa en cànon de la fracció resta.

Com funciona?

Cada dia, segons el calendari establert, caldrà treure el cubell i la fracció corresponent, dins d'un horari prèviament fixat.

Les aportacions caldrà fer-les amb cubells estandarditzats, que us seran assignats a cada domicili de forma individual.

Amb aquest sistema es recolliran totes les fraccions (rebuig, paper, envasos, orgànica i tèxtil sanitari), excepte la de vidre, que continuarà recollint-se amb els contenidors verds actuals.

A més, hi haurà una Àrea d'Emergència de contenidors, on s'hi podran abocar els residus de forma puntual. A l'Àrea s'hi podrà accedir a qualsevol hora, i per obrir-la cada domicili disposarà d'una targeta d'obertura.

En el moment del repartiment us resoldrem tots els dubtes que pugueu tenir, i a més tindreu sempre disponible el telèfon i WhatsApp d'atenció: 621 19 57 93

Darrera actualització: 04.10.2022 | 12:52