El Departament d’Educació ha informat de la possibilitat de reobrir parcialment els centres educatius a la fase 2 de la desescalada

Dimecres, 3 de juny de 2020 a les 00:00

El Departament d’Educació de la Generalitat, a través del Pla de reobertura de Centres aprovat pel PROCICAT el 20 de maig, ha establert les mesures sanitàries i de seguretat per tal de reobrir els centres educatius i oferir serveis d’atenció a l’alumnat i les famílies a partir de la fase 2. La previsió és que Santa Coloma de Cervelló pugui entrar a la fase 2 a partir del 8 de juny.

Els centres educatius públics pertanyents a la zona educativa de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi han establert els següents criteris a tal efecte:

Quan es podrà anar als centres educatius?

Quan Santa Coloma de Cervelló arribi a la Fase 2 de la desescalada, mai abans. Previsiblement a partir del 8 de juny. Aquest curs 2019-20 acabarà a nivell telemàtic el dia 19 de juny. Els centres garantiran la continuïtat de la docència telemàtica

L’assistència, serà obligatòria?

No, serà sempre de caràcter voluntari. Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat. Les famílies que portin els infants de 1 a 6 anys a la llar i/o escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà. En cap cas s’obriran els grups de 0-1 anys.

Quins alumnes podran reincorporar-se?

EDUCACIÓ INFANTIL
1r Cicle. Llar d'Infants Rojas Feliu

Acollida voluntària, de dilluns a divendres de :00 a 13:00 h, prioritzant a aquelles famílies que els dos progenitors facin treball presencial no flexible. (caldrà signar una declaració responsable) 5 infants per espai i mestra

EDUCACIÓ INFANTIL
2n Cicle. P3, P4 i P5

Es continua amb les propostes telemàtiques.
Tutorització personalitzada, prioritàriament telemàtica, a demanda: un infant-un progenitor-tutor/a.
Acollida voluntària, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h, Només per aquelles famílies que els dos progenitors facin treball presencial no flexible. (caldrà signar una declaració responsable). 8 infants per espai i mestra a P3 i 10 infants a P4 i P5

PRIMÀRIA
De 1r a 5è

Es continua amb les propostes telemàtiques.
Tutories personalitzades, prioritàriament telemàtiques, a demanda: un infant-un progenitor-un tutor/a

6è DE PRIMÀRIA
Es continua amb les propostes telemàtiques.
Tutories personalitzades, prioritàriament telemàtiques, a demanda: un infant- un  progenitor - un tutor/a.
Suport a la finalització d'etapa: hi podran assistir, de manera voluntària, en grups de màxim 13 alumnes, un dia a la setmana

De 1r a 3r D’ESO, i 1r BATXILLERAT
Es continua amb les propostes telemàtiques.
Tutories personalitzades, prioritàriament telemàtiques, a demanda: un infant-un progenitor-un tutor/a

4T D’ESO, 2N BATXILLERAT
Es continua amb les propostes telemàtiques.
Tutories personalitzades, prioritàriament telemàtiques. Acció educativa presencial en grups reduïts. (màxim 14 alumnes per espai).

Mesures de seguretat què cal seguir:

Important: s’han de complir totes les mesures de seguretat indicades i signar una declaració responsable de salut.

Quins requisits ha de complir l’alumnat per poder venir a l’escola?

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives per la COVID-19 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari de vacunes al dia.

L’alumnat no haurà de presentar malaltia crònica complexa (respiratòria,cardíaca, diabetis…)

Entrades i sortides seran esglaonades: només un acompanyant. Les famílies no podran entrar al centre.

L’alumnat haurà de mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones (material individual).

Ús de mascareta en cas de no poder garantir la distància de seguretat

1r. cicle d’educació infantil (0-3 anys)
No indicada

2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys)
No indicada en general.

Educació primària (6-12 anys)
Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 

Educació primària (6-12 anys)
Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir.

Educació secundària (12-16 anys)
Batxillerat i CFP (16-18 anys)

No indicada en general, només si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament

Tots els centres han redactat un Pla d’obertura, seguint les indicacions del Departament d’Educació. Aquest Pla d’obertura tindrà el seguiment i l’aprovació de la Inspecció i també del Consell Escolar del Centre.

Podeu trobar tota la informació al respecte d’aquest Pla a http://ensenyament.gencat.cat/ca/

Per a més informació contacteu directament amb el centre educatiu del vostre fill/a.

Darrera actualització: 25.10.2020 | 22:10