Famílies i infants codissenyen amb l’Ajuntament l’espai de joc de la plaça de les Vinyes

Divendres, 10 de juny de 2022 a les 12:00

El pròxim 15 de juny hi ha previst celebrar a la plaça un taller participatiu de disseny conjunt destinat a les famílies. La voluntat és poder enriquir el projecte amb l’experiència de les persones que fan ús d’aquest espai.

Recentment quedaven enllestits els treballs de millo-ra de la part dura de la plaça de les Vinyes, i aquests dies es posa en marxa un procés participatiu per a codissenyar la zona de joc d’aquest mateix espai con-juntament amb les famílies i els infants que en fan ús. Sota el títol «Reimaginem el parc. Procés partici-patiu per a codissenyar l’espai de joc de la plaça de les Vinyes», i amb el suport d’una empresa especialitza-da, el passat 25 de maig començava la proposta amb un primer taller que va comptar amb la participació de membres de la comunitat educativa. La trobada tenia l’objectiu de reflexionar sobre les necessitats, expectatives i capacitats de l’espai amb l’assistència de les direccions dels centres educatius, professio-nals del CDIAP i del Centre La Klau, membres de les AFA dels centres educatius i entitats que treballen amb les famílies i els infants.

El dissabte 27, en el marc de la celebració de la Fes-ta de la Cirera, podíem trobar a la mateixa plaça de les Vinyes la Cooperativa Estel, encarregada de dina-mitzar el procés, per a donar a conèixer el projecte a les famílies. Si voleu ampliar informació sobre aquest tema podeu visitar la plataforma de participació «Decidim la Santa Coloma que volem» a l’adreça web www.santacolomadecervello.cat/decidim on tam-bé trobareu una enquesta al respecte.

Pròxima cita, el 15 de juny

Aquest pròxim 15 de juny, des de les 17.30 fins a les 20 hores, hi ha previst celebrar a la mateixa plaça un taller participatiu de disseny conjunt destinat a les famílies. En concret, es planteja fer un treball per estacions temàtiques que permeti una participació flexible en funció de la disponibilitat de cada família. Entre els objectius últims d’aquest procés partici-patiu es troben els de millorar la zona de jocs, crear un espai inclusiu o definir una metodologia per a la reurbanització d’espais públics que pugui servir de model per a futures intervencions. A més, gràcies a la participació de les persones que en faran ús, s’es-pera poder enriquir els coneixements de l’equip tèc-nic que haurà de redactar el projecte final. 

Paral·lelament a aquest treball a la plaça de les Vinyes l’Ajuntament treballa per fer efectiva una inversió de 80.000 euros per a la millora de la resta de parcs infantils del municipi. Aquesta despesa prové de la inversió extraordinària d’ 1.300.000 € aprovada pel consistori per al present exercici.

Darrera actualització: 10.06.2022 | 15:07