L’Escola Colònia Güell incorpora plaques fotovoltaiques

Dimarts, 21 de de juny de 2022 a les 10:00

Es calcula que el nou sistema permetrà reduir les emissions de CO2 de l’equipament de 83,2 tones anuals.

En el marc de la feina que es realitza al nostre municipi per a fer-ne més sostenibles els equipaments, recent­ment ha quedat finalitzada la ins­tal·lació de 312 mòduls fotovoltaics a la coberta de l’Escola Colònia Güell. Gràcies a aquestes plaques, es calcula que el centre disposarà d’una produc­ció d’energia renovable de 137.180 kWh, la qual cosa suposarà reduir de 83,2 tones a l’any les emissions de CO2.

Pel que fa a l’energia que s’obtingui a través d’aquest sistema, aquesta es destinarà a l’autoconsum de l’Escola mentre que la que no es consumeixi al centre passarà a la xarxa elèctrica.

El projecte està inclòs en el Pla d’Ac­ció per l’Energia Sostenible de Santa Coloma de Cervelló, elaborat amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic a través de la utilització de fonts d’energia renovables.

L’actuació, que ha requerit una in­versió de 128.000 €, ha estat desen­volupada per l’Ajuntament amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Darrera actualització: 21.06.2022 | 13:48