Projectes d’acompanyament escolar per al nou curs

Divendres, 1 de setembre de 2017 a les 09:00

Després de les vacances d’estiu, els nostres infants i joves comencen el 12 de setembre un nou curs escolar.

Des de la Regidoria d’Educació, i en col·laboració amb les escoles, l’institut i les AMPES dels centres, encetem nous projectes educatius i continuem d’altres per tal d’acompanyar a les famílies i als infants i joves en la seva formació educativa.  Tot seguit us en fem cinc cèntims.

Cultura emprenedora a l’escola

Destinataris: Alumnes de 5è i 6è de primària
ESCOLA COLÒNIA GÜELL I ESCOLA PLA VINYES

Durant aquest curs, els alumnes de 5è i 6è de les Escoles Pla Vinyes i Colònia Güell crearan i gestionaran una cooperativa escolar, amb el suport de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials del poble. Els alumnes hauran de constituir l’empresa, escollir el producte, dissenyar la imatge corporativa i la comunicació del producte, produir-lo i vendre’l en els mercats locals i també durant la Festa de la Cirera. Part dels beneficis de la seva venda es destinaran a projectes d’interès social.

En un context creatiu i lúdic, els nens i nenes desenvoluparan capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal, i alhora, al mantenir contacte amb entitats i empreses del territori, l’escola s’integrarà a l’entorn.

Aquest és un projecte de la Diputació de Barcelona, i ens l’ofereix a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Es durà a terme gràcies al treball coordinat de les regidories d’Educació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, i les dues escoles.

Espai de debat eduactiu (EDE)

Destinataris: Comunitat educativa

Iniciativa que ofereix a educadors, mestres, famílies, responsables d’entitats socioeducatives, dels serveis de pediatria, tècnics municipals i tothom que tingui alguna cosa a dir sobre educació, la possibilitat de reflexionar i debatre aspectes importants de l’educació, per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa del municipi. L’objectiu és fer emergir un discurs educatiu, implicant activament i de forma continuada a escola-família-territori en la tasca educativa, afavorint el diàleg, sota el lideratge de l’ajuntament. A l’octubre es presentaran a la ciutadania les conclusions del tema debatut durant el curs passat, “Límits i usos de les noves tecnologies”.  

Espai de debat educatiu és un projecte de la Diputació de Barcelona, i el coordina la regidoria d’Educació de l’Ajuntament.

Consell d'Infants

Destinataris: Alumnes de 5è i 6è
ESCOLA COLÒNIA GÜELL I ESCOLA PLA VINYES

A l’octubre es realitzaran les eleccions per escollir els nous consellers i conselleres entre els alumnes de 5è, per substituir als que ja van deixar el seu càrrec el curs passat.  Els candidats i les candidates explicaran les seves propostes i motius pels quals han de ser escollits, i a finals d’octubre es presentarà a la Sala de Plens el nou Consell d’Infants.

Escola Nova 21

Destinataris: Alumnes d’educació infantil i primària
ESCOLA COLÒNIA GÜELL I ESCOLA PLA VINYES

Les dues escoles del municipi han adoptat el compromís d’orientar el seu procés d’innovació educativa amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21, que considera que el propòsit educatiu de tot centre ha d’estar enfocat a desenvolupar competències per a la vida i a la formació integral de la persona. Per acompanyar aquest procés les escoles han organitzat xarxes locals d’aprenentatge col·laboratiu amb la intenció d’acompanyar i orientar els docents en aquest canvi.

Escola Nova 21 es va crear el gener de 2016 per conveni entre el Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, al que s’hi van sumar l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, i compta amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Servei comunitari

Destinataris: Alumnes de 3r d’ESO
INSTITUT MONTPEDRÓS

La finalitat d’aquest projecte és facilitar que els alumnes, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, i posin els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Aprenen a ser ciutadans des de la pràctica. El Servei comunitari es realitza fora de l’horari escolar i suposa un total de 10 hores. A classe, dintre de l’horari lectiu, es treballen els aprenentatges adquirits. En els dos cursos que els alumnes han participat en aquest projecte, han realitzat tasques de servei comunitari en el Centre de Recursos Juvenils Can Carletes, en la Llar d’Infants Municipal i en les escoles de primària. Està previst que cada any s’ampliï el ventall de tasques i espais on realitzar aquest servei.

Aquest és un projecte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i es realitza amb la col·laboració de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament i de l’Institut.

Projecte Connect

Destinataris: Alumnes de 4t d’ESO
INSTITUT MONTPEDRÓS

El projecte s’orienta a alumnes de 4t d’ESO que manifesten un rebuig cap a qualsevol tipus de treball escolar i mostren dificultats per adaptar-se al currículum educatiu, però manifesten ganes d’iniciar-se en el món laboral i tenen capacitat per desenvolupar tasques pràctiques. Gràcies a la col·laboració entre l’Institut i el teixit empresarial i comercial del municipi, els alumnes realitzen tasques en comerços i empreses col·laboradores un nombre determinat d’hores a la setmana. D’aquesta manera, els alumnes aprenen a partir del treball pràctic, que els resulta més atractiu i més motivador. No es tracta d’una formació professional, sinó d’una experiència en el món laboral que pot contribuir positivament en el procés maduratiu de l’alumnat i l’ajudarà en la presa de decisions davant el procés de transició al treball que pot iniciar en acabar el període de secundària obligatòria.

Aquest projecte el du a terme l’Institut Montpedrós, en col·laboració amb l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i es va iniciar al nostre municipi el curs 2014-2015.

Aquest curs continuarem amb l’Escola Municipal de Pares i Mares, que aquest curs oferirà a les famílies quatre tallers de diferents temàtiques, i a l’octubre començarem les activitats a l’Espai Familiar, amb una proposta adreçada a famílies amb fills de 0 a 3 anys. 

Darrera actualització: 09.02.2018 | 16:07