La Direcció General de Joventut reforça el servei d’Assessorament d’habitatge per a joves i publica una guia per conèixer les mesures urgents durant la COVID-19

Dimecres, 15 d'abril de 2020 a les 09:00

La Direcció General de Joventut (DGJ) ha reforçat l'Assessoria d’habitatge per a joves, un servei en línia i gratuït per orientar les persones joves que tinguin dificultats o no puguin fer front a les despeses de l'habitatge -ja sigui en règim de lloguer com de compra- derivades de la pèrdua d'ingressos provocada per la crisi de la Covid19, i ha publicat juna guia amb les principals mesures.

Amb aquest servei, els i les joves podeu adreçar qualsevol consulta a personal expert sobre les possibilitats d'ajornar els pagaments i demanar microcrèdits bancaris, o sobre els vostres drets de continuar residint a l'habitatge malgrat hi hagués una extinció del contracte de lloguer o un judici de desnonament. Totes les qüestions es tractaran d'acord amb el contingut del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.

En la mateixa línia, la DGJ ha publicat la Guia Joves i Habitatge: mesures urgents durant la COVID 19 on es recullen les mesures que s'han aprovat per atendre les dificultats que pugui tenir la ciutadania en el manteniment i pagament de l'habitatge derivades de la crisi de la COVID-19. Aquestes mesures van adreçades a les persones i famílies que viviu en un habitatge de propietat i que teniu una hipoteca, i també a aquelles que viviu en un habitatge de lloguer.

Amb un total de 27 preguntes considerades de les més freqüents, el document permet conèixer quines condicions cal tenir per optar a una moratòria del lloguer, quin perfil correspon a un gran tenidor o com accedir a un microcrèdit bancari sense interès.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 22:33