Oferta pública d’ocupació i processos de selecció de personal

Dimarts, 1 de juny de 2021 a les 10:00

Entre el segon semestre del 2020 i els primers mesos d’aquest any l’Ajuntament ha dut a terme diferents processos de selecció de personal, i preveu obrir-ne de nous abans que finalitzi aquest any 2021. Aquests processos de selecció es fan per tal de donar compliment als principis de capacitat, mèrit, igualtat i publicitat de les contractacions i nomenaments de les treballadores i treballadors públics.

Borses de treball 

S’han creat tres borses de treball, una d’auxiliars administratius, una d’agents interins de la Policia Local i una de tècnic/a de Medi Ambient. Les borses de treball es convoquen davant la necessitat de cobrir possibles baixes del personal de plantilla i per cobrir eventuals acumulacions de tasques.

Concursos-oposició

S’han realitzat quatre concursos-oposició per cobrir els llocs de treball de Tècnic/a de Gestió Documental, Tècnic/a de Joventut, TAE Economia, Tècnic/a de cultura i patrimoni i tres places d’auxiliar de biblioteca. Els tres darrers són processos de consolidació de llocs de treball ocupats fins ara amb personal interí o contractes temporals, i s’han convocat per donar compliment als acords de consolidació de l’ocupació pública pactats amb la representació sindical dels treballadors públics de l’Ajuntament. També han servit per establir borses de treball.

Abans de finalitzar aquest any és previst convocar una plaça d’arquitecte tècnic, dues places de treballadors/res socials, una plaça de tècnic/a de salut, una d’auxiliar de la llar d’infants i una d’enginyer, totes places cobertes per personal interí que cal estabilitzar amb el procediment legalment establert.

Plans d’Ocupació

L’Ajuntament continua apostant clarament per destinar recursos a la contractació directa de treballadors i treballadores i facilitar-los una millora de la seva ocupabilitat. 

Així, amb la col·laboració i suport econòmic d’altres administracions (Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya), però també enguany amb una gran injecció de recursos propis, l’Ajuntament està duent a terme i programant una sèrie de projectes amb aquesta finalitat.

Cap a una administració electrònica integral
Cofinançat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

  • 1 nomenament d’auxiliar tècnic informàtic (1 any)

Suport a la dinamització comunitària i a la millora de la cohesió social
Cofinançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

  • 2 contractacions d’agents cívics (1 any)
  • 1 nomenament d’auxiliar administrativa per reforçar les diferents accions d’ocupació, comerç, turisme i igualtat. (11 mesos)

Suport a la millora en l’àmbit d’atenció a les persones de Santa Coloma de Cervelló 2020-2021. Suport a la dinamització comunitària i a la millora de la cohesió social
Cofinançat per programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials de la Diputació de Barcelona.

  • 1 contractació de treballadora social (7 mesos)

Acord per Santa Coloma de Cervelló. Santa Coloma post Covid-19: recuperar-nos, cuidar-nos i preparar-nos per a un futur millor.
Finançat amb fons propis.

  • 4 contractacions de personal de neteja (6 mesos)
  • 4 contractacions de peons brigada (6 mesos)

Actualment està en procés la contractació de tres agents cívics, i en estudi la contractació de personal tècnic i administratiu per reforçar nous projectes o donar sortida a l’acumulació de tasques.

L’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament, les convocatòries de personal i la borsa d'ocupació es publiquen al web santacolomadecervello.convoca.online i a les xarxes socials.

Darrera actualització: 02.06.2021 | 13:53