Carpeta ciutadana

La carpeta ciutadana és un servei en línia que habilita un canal de comunicació segur per tal de que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa des del web de qualsevol administració.

El seu objectiu es satisfer les següents necessitats:

  • Seguiment de la meva activitat amb l’administració.
  • Accés a les meves dades personals en poder de l’administració així com generació dels documents acreditatius que siguin necessaris.
  • Conèixer quines dades meves s’intercanvien entre administracions i amb quina finalitat.
  • Controlar els meus inicis de sessió en diferents serveis digitals públics.
  • Estar al corrent d’allò que m’afecta.

Amb aquest servei l’Ajuntament avança de manera proactiva per anar cobrint noves necessitats de la ciutadania, amb seguretat i fomentant la usabilitat i accessibilitat.

Per tal d’accedir a la carpeta ciutadana, cal disposar d'un certificat digital. En cas que no disposeu d'ell, la manera més fàcil és fer-ho amb l'idCAT mòbil.

Accés a la carpeta ciutadana

Darrera actualització: 7.05.2024 | 08:29
Darrera actualització: 7.05.2024 | 08:29