Oficina d’Atenció Ciutadana

CARTA DE SERVEIS

Descripció

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té per finalitat proporcionar informació sobre els serveis i tràmits municipals al conjunt de la ciutadania i facilitar-ne la tramitació presencial, telefònica i telemàtica, oferint una atenció eficaç, eficient i resolutiva, i orientant i canalitzant les peticions ciutadanes a través dels mitjans oportuns.

Serveis

 • Atenció de consultes sobre serveis i tràmits municipals
 • Tramitació d’altes, baixes i modificacions del Padró Municipal d’Habitants
 • Punt d’accés presencial al registre administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
 • Presentació presencial de documentació adreçada a altres administracions (finestreta única), especialment
  - ORGT: Organisme de Gestió Tributària (impostos i tributs)
  - OPIC: Oficina Provincial d’Informació al Consumidor
  - CMH: Consorci Metropolità de l’Habitatge
 • Servei de signatura biomètrica de documentació
 • Acompanyament en la realització de tràmits administratius electrònics i la seva presentació de documentació telemàtica
 • Servei d’accés a internet i punt d’accés wifi

Destinataris

Conjunt de la ciutadania major de 16 anys, sent necessària la intervenció mitjançant un representant en cas dels menors de 16 anys. Aquest límit d’edat no opera en relació amb l’obtenció d’informació en consultes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

el servei d’assessorament i registre és gratuït, però cal tenir en compte que alguns tràmits inclouen taxes o pagaments específics per poder-se gestionar; poden consultar-se les Ordenances fiscals en el següent enllaç

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

 • ext

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Carrer de Pau Casals, 26-34
Horari permanentment actualitzat al següent enllaç.
Telèfon: 93 645 07 00
Correu electrònic: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Identificació, contacte i horaris de la persona responsable de la gestió:
Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Andrea Rovira
Telèfon: 93 645 07 00 (en horari matinal d’oficina)
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 16:15