Urbanisme

CARTA DE SERVEIS

Descripció

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló gestiona el desenvolupament del Pla General Metropolità de Barcelona en aquest terme municipal mitjançant la tramitació de documents urbanístics de modificacions puntuals de planejament general, planejament deriva planejament especial, d’instruments de gestió urbanística i de projectes d’urbanització. Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, l’expedició de certificats urbanístics, la concessió de llicències urbanístiques, la tramitació de comunicacions d’obra, la inspecció i la disciplina urbanística, les llicències i comunicats d’activitats econòmiques, els expedients d’actuacions sobre el patrimoni municipal i les subvencions de temes relacionats amb les funcions del servei.

Serveis

Informació urbanística:

  • Resposta individualitzada a les consultes urbanístiques de manera presencial, telefònica o a través de la web municipal.
  • Emissió de certificats de règim urbanístic, d’antiguitat i legalitat, de numeració, de compatibilitat de les activitats i d’aprofitament urbanístic.
  • Espai de consulta dels expedients en tràmit d’informació pública.

Llicències i comunicacions urbanístiques:

  • Informació pels canals presencial, telefònic o web municipal, sobre la sol·licitud de llicències o comunicacions d’obres i d’activitats, en l’àmbit de normativa d’aplicació, assessorament tècnic sobre projectes, documentació a presentar, terminis, tràmits a seguir, pagament de taxes, etc.

Llicències per l’ocupació de terrenys
(mitjançant terrasses, tendals i altres elements de mobiliari similars al servei d’establiments de restauració, així com caixers automàtics, expenedors i d’altres)

  • Informació pels canals presencial, telefònic o web municipal, sobre la sol·licitud de llicències per l’ocupació de terrenys

Destinataris

Tota la ciutadania.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

L’atenció de consultes és gratuïta. Pel que fa a l’expedició de certificats de règim urbanístic i de legalitat, queden sotmeses a l’abonament de la taxa prevista a l’ordenança fiscal número 18.

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
Oficina d’Atenció Ciutadana: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Carrer de Pau Casals, 26-34
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Telèfon: 93 645 07 00
Correu electrònic: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Identificació de contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
Arquitecte municipal: Josep Saura
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.urbanisme@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 19:35