Recursos Humans

CARTA DE SERVEIS

Descripció

El Departament de Recursos Humans s’encarrega de donar el suport necessari a l’Ajuntament en matèria de recursos humans, per tal de poder satisfer les necessitats de l'equip de govern de la Corporació, i poder oferir un bon servei a la ciutadania, vetllant pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments de la nostra competència.

Serveis

Selecció i desenvolupament

  • Gestionar els procediments i expedients relatius a convocatòries, concursos i altres processos de selecció i contractació
  • Gestionar l’Oferta Pública d’Ocupació
  • Gestionar les borses de treball

Destinataris

Tota la ciutadania.

Canal d’accés al servei:

  • La consulta de les convocatòries actuals i anteriors es pot veure al portal Convoca
  • La inscripció a les convocatòries és obligatori fer-la electrònicament al mateix portal

Taxes o preus públics associats

La taxa per a la inscripció a les convocatòries per a processos de selecció de personal varia en funció del lloc de treball convocat, tal i com regula l’Ordenança fiscal de taxes per serveis generals de l’Ajuntament

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Identificació contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
Departament de Recursos Humans
Tècnica de Recursos Humans: Montserrat Ollé
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.rrhh@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 18:21