Avançant cap a una gestió més eficient dels residus

Dilluns, 29 d'agost de 2022 a les 09:30

El sistema «Porta a Porta» ha demostrat la seva eficàcia incrementant la recollida selectiva per sobre del 70 % en altres municipis catalans.

A partir del dia 17 d’octubre, les restes de matèria orgànica, els envasos, el paper i cartró i la fracció de la resta de residus es recolliran porta a porta; els contenidors per a envasos de vidre i per a roba seran els únics que es mantindran a la via pública.

El nou sistema estableix dos sectors diferenciats al municipi, cadascun amb un calendari de recollida propi, però amb la mateixa freqüència: el sector 1 correspondrà al nucli antic i a la Colònia Güell, i el sector 2, als barris i urbanitzacions de Sant Roc, Can Via, la Pineda i Cesalpina.

Les veïnes i els veïns del sector 1 hauran de deixar els cubells davant de la porta de casa entre les 20 i les 22 hores i tornar-los-hi a entrar durant el matí següent. Els edificis plurifamiliars tindran delimitada una zona per a deixar-los. En el sector 2 els cubells s’hauran de treure abans de les 8 del matí i recollir-los un cop s’hagi realitzat el servei.

De manera puntual, en cas de no poder fer ús del servei, es podrà accedir les 24 hores del dia a l’àrea d’emergència, ubicada al costat de la deixalleria, que disposarà de contenidors de totes les fraccions.

Per què s’opta pel sistema «Porta a Porta»?

 • Perquè permet assolir l’objectiu marcat per la Unió Europea d’arribar al 55 % de recollida selectiva de residus l’any 2025; actualment, a la nostra població només se’n recicla el 40 %.
   
 • Per consciència ecològica, atès que ha de permetre reduir la contaminació i el malbaratament de recursos i ha d’afavorir la lluita contra l’emergència climàtica.
   
 • Perquè s’ha implantat amb èxit a més de 240 municipis catalans, que han aconseguit situar el nivell de recollida selectiva per sobre del 70 %.
   
 • Per ser un sistema més net, sempre que la ciutadania en faci ús de manera correcta i amb civisme:
  • La desaparició dels contenidors de la via pública evita l’abocament de residus al seu voltant, així com els problemes de manteniment i desbordaments.
  • Els residus estan menys temps a la via pública, amb la qual cosa s’evita la brutícia, les males olors i les plagues. A més, els cubells disposen d’un sistema de bloqueig que dificulta que els puguin obrir els animals.
  • A casa, la freqüència de la recollida de determinades fraccions -com l’orgànica, els bolquers o els excrements d’animals- garanteix que no s’hi produeixin males olors.
   
 • Perquè permetrà, en un futur, premiar els veïns i les veïnes que facin una correcta separació dels residus.

Calendaris de recollida:

Zona 1 (Casc Antic, Can Lluch, Pla Vinyes, Can Colomer i Colònia Güell): 


Els cubells s'han de deixar els dies de recollida de les 20 a les 22 h (a les 22 h comença la recollida). S'han de tornar a entrar a casa durant el matí següent.

Zona 2 (Sant Roc, Can Via, La Pineda i Cesalpina):

Els cubells s'han de deixar els dies de recollida abans de les 8 h (a les 8 h comença la recollida). S'han de tornar a entrar a casa durant el mateix matí.

Darrera actualització: 31.08.2022 | 12:40