La ciutadania opina sobre la seguretat al nostre municipi

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 13:00

Representants d'entitats i ciutadans i ciutadanes del municipi van participar dimecres a la sessió participativa per a la redacció del Pla de Seguretat Local que ha impulsat l'Ajuntament. El pla ha de permetre millorar i gestionar de manera més eficaç la seguretat al nostre municipi partint de les dades que disposa l'Ajuntament i la Policia Local, i vol escoltar i incorporar també l'opinió i la percepció que la ciutadania té sobre la seguretat al nostre poble.

Paralelament es va fer una sessió participativa amb agents claus del municipi.

La sessió es va celebrar de forma telemàtica i va ser dinamitzada per la Núria Camps, tècnica de MIT, consultora encarregada de la dinamització i redacció del Pla. El regidor de seguretat ciutadana, Jordi Bartolomé; l'alcaldessa, Anna Martínez; i el Caporal en funcions de Cap de la Policia Local, Francisco Cano, van estar presents només a la primera part de la sessió per donar la benvinguda, explicar que és un Pla de Seguretat Local i perquè és important tenir-ne un i agrair la presència als participants.

La sessió, a la que van participar 35 pesones (15 a títol individual i 20 en representació d'entitats del municipi) es va desenvolupar al voltant de dues preguntes: quina és la percepció de seguretat al nostre poble, i quines són les propostes de millora. Les persones que hi van participar van coincidir en tenir una percepció positiva de la seguretat, en el sentit de viure en un poble amb un índex baix de delinqüència i en el que les persones se senten segures. Pel que fa als aspectes que més preocupen, a la sessió es van destacar el consum de drogues o substàncies estupefaents a espais públics, principalment cànnabis; la proliferació de patinets elèctrics i la manca de regulació; la velocitat en algunes vies; i la relaxació en el seguiment de les normes sanitàries per la COVID-19 i les conductes incíviques d'alguns ciutadans que embruten els espais públics.

En general, les persones que hi van participar consideren que cal un treball d'educació i conscienciació amb les persones que provoquen aquestes situacions, algunes persones adolescents i joves, i altres també adultes. En aquest sentit van destacar que cal fomentar la figura de la Policia de proximitat i de l'educador de carrer, i fer un treball conjunt amb els centres educatius i l'institut, així com proporcionar als joves i adolescents espais de trobada. Pel que fa a la seguretat viària, es proposa senyalitzar la limitació a 30 km/h a les vies més transitades, i adoptar altres mesures per alentir la velocitat, així com regular la circulació de patinets elèctrics. També es van identificar zones del poble on la percepció d'inseguretat a la nit és més elevada per tractar-se d'espais deshabitats o on cal intensificar la il·luminació.

Aquestes percepcions i opinions de la ciutadania es tindran en compte a l'hora de definir els objectius i dissenyar les accions concretes del Pla de Seguretat Local, que és previst estigui redactat i aprovat per la Junta Local de Seguretat durant el primer trimestre de l'any 2021.

Darrera actualització: 20.11.2020 | 07:31