L’Ajuntament inicia la redacció del Pla de seguretat local

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 15:00

L’Ajuntament ha iniciat la redacció del Pla de seguretat local, un instrument estratègic que ens permetrà definir i gestionar les polítiques orientades a la millora de la seguretat pública al nostre municipi. Aquest pla es redactarà d’acord amb la “Guia per a l’elaboració de plans locals de seguretat” de la Comissió de Policia de Catalunya del Departament d’Interior i compta amb una subvenció de 9.600 euros de la Diputació de Barcelona.

El Pla de seguretat local tindrà en compte cinc aspectes com són la seguretat ciutadana, la seguretat viària i mobilitat, la protecció civil i les emergències, la qualitat de vida i el civisme i la gestió del sistema local de seguretat pública. Aquest pla, a més, serà un pla transversal i participatiu, i es realitzarà des d’una perspectiva de gènere per donar cobertura a les diferents necessitats i percepcions de seguretat que tenen homes i dones. 

La redacció del pla consta d’una primera fase de diagnosi, que ens permetrà disposar de dades sobre l’entorn físic, demogràfic i econòmic de Santa Coloma, i conèixer quin és l’estat de la seguretat al municipi partint de l’anàlisi de dades estadístiques sobre actes delictius comesos, sobre accidentalitat, i incidents de convivència i civisme. També analitzarà els recursos materials i els efectius policials, i avaluarà les situacions d’emergència que s’ha produït al municipi, així com les memòries de les actuacions de serveis socials i les accions contemplades en el Pla d’igualtat. Partint d’aquestes dades, en una segona fase es definiran els objectius i es dissenyaran les accions concretes del pla. La previsió és que el Pla de seguretat local estigui redactat i aprovat per la Junta Local de Seguretat durant el primer trimestre de l’any 2021.

Per a la redacció del pla s’ha constituït la Comissió Local de Seguretat, formada per l’alcaldessa, el regidor de Seguretat, el Cap de la Policia Local, i personal tècnic d’Igualtat, de Serveis Socials i de Protecció Civil. També comptarà amb la implicació del cos de Mossos d’Esquadra i la resta de cossos de seguretat que intervenen al municipi. 

El dimecres 18 de novembre a les 18:30 h tindrà lloc una sessió participativa oberta a la ciutadania, entitats i col·lectius per valorar de manera qualitativa, les percepcions sobre la seguretat al municipi. Aquesta sessió es realitzarà de manera telemàtica i caldrà inscripció al correu electrònic scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat 

Darrera actualització: 06.11.2020 | 10:44