L’Entorn de la Colònia Güell, un territori singular i amb grans potencials

Divendres, 5 de març de 2021 a les 09:55

L’àmbit de l’entorn de la Colònia Güell ocupa un espai de 80 hectàrees entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. Es tracta d’un territori amb gran singularitat i potencials, un patrimoni únic i molt ric, uns espais naturals valuosíssims en zones verdes, agrícoles i corredors ecològics, i una capacitat de generar espais urbans de qualitat molt importants.

L’àmbit de la diagnosi urbanística que es planteja abasta el territori que envolta la Colònia Güell, des de la Riera de Can Solé fins a la Riera de Can Julià en sentit nord-sud; i des de la carretera BV-2002 fins al límit amb els sòls no urbanitzables del massís del Garraf en sentit est-oest. 

Aquesta superfície inclou els terrenys afectats per planejaments no executats, com el Pla parcial del propi Entorn de la Colònia Güell, l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Can Solé, el Recinte Industrial de la Colònia Güell i el Pla especial de la Torre Salbana.

Aquest àmbit, a efectes de diagnosi i reflexió, haurà d’estendre’s al conjunt residencial de la Colònia Güell, i altres àmbits urbans de Santa Coloma de Cervelló i del barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi, per tal que les mirades abastin l’encaix entre els diferents nuclis, i així poder decidir quin serà el millor instrument urbanístic per a fer-ho, ja que després de diverses sentències en Plans Directors Urbanístics en l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha posat de manifest que és possible que l’instrument, prèviament acordat entre les administracions, d’un Pla Director Urbanístic no sigui el que permeti desenvolupar l’àmbit.

Un planejament vigent que no respon a les necessitats ni als models urbanístics actuals

Actualment l’entorn de la Colònia Güell està dividit en 4 plans urbanístics diferents, aprovats en el passat i que són executables: Pla de l’Entorn de la Colònia Güell, Recinte Industrial de la Colònia Güell, l’entorn de la Torre Salbana i l’ARE de la Riera de Can Solé. Aquests plans han mostrat clares dificultats urbanístiques, jurídiques i econòmiques per poder-se desenvolupar, i a més les propostes que  plantegen no són compartides per cap de les administracions perquè no responen ni a les necessitats actuals del territori i les persones, ni als models d’un urbanisme sostenible del segle XXI. 

És necessari un planejament amb visió de conjunt que integri els 4 plans vigents i que protegeixi i potenciï el patrimoni arquitectònic i ambiental de gran valor de l’entorn de la Colònia, amb la cripta de Gaudí, la Colònia industrial, les rieres, camps agrícoles, la connexió amb el Parc Natural del Garraf i el Parc agrari del Llobregat, i que permeti, també, donar resposta a necessitats importants de les persones, com la generació d’activitat econòmica i llocs de treball de proximitat,  una mobilitat sostenible, l’accés a l’habitatge assequible, espais públics i serveis de qualitat, etc. 

En aquest sentit, existeix un acord entre les administracions per aturar i repensar el Pla Parcial de l’Entorn de la Colònia Güell, que contemplava la construcció de 1.300 habitatges als voltants de la Colònia Güell. Un model de creixement residencial sense generar espais d’activitat econòmica, amb una mobilitat molt complexa, i amb un impacte paisatgístic important, i que aprofundia en un model de poble dormitori, amb pocs ingressos per activitat econòmica, un creixement de població gran amb mobilitat laboral obligada i amb desconnexió dels altres nuclis del poble.

L’entorn de la Torre Salbana té reptes també molt importants. Juntament amb la masia de Can Julià, són patrimoni a protegir i s’han d’integrar en l’entorn d’equipaments esportius i educatius que conformen l’Escola de la Colònia Güell i el Camp de Futbol Municipal, de connexions viàries entre els nuclis de la Colònia i Santa Coloma i d’espais agrícoles.

El Recinte Industrial de la Colònia Güell és un espai de 53.303 m2 equivalent a 7 camps de futbol professional. Com s’ha explicat en moltes ocasions, té una enorme complexitat urbanística i ofereix moltes possibilitats però també un alt cost de reconversió per un municipi petit. 

Pel que fa a la Riera de Can Solé, és el punt de confluència, convivència i transició urbana dels dos municipis que cal definir per tal que esdevingui una connexió entre els dos municipis, i preservi i potenciï la seva funció com a corredor biològic. 

El Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell

El Consorci Urbanístic de l’entorn de la Colònia Güell és l’entitat de dret públic que representa la voluntat dels ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Incasòl, de treballar conjuntament en la definició d’una proposta urbanística per a aquest territori de 80 hectàrees a cavall entre els dos municipis que ens permeti repensar i deixar enrere els 4 plans vigents.

L’acord entre les tres administracions que formen el Consorci és actuar per consens en tot el possible, i especialment en les decisions sobre el disseny del model de poble, planejament i decisions que afectin directament als municipis i el seu territori. L’objectiu comú és treballar per un model d’urbanisme sostenible propi del segle XXI, en línia amb l’Agenda Urbana de Catalunya, pensat per a les persones i per al territori, que recollirà la visió de la gent que hi viu amb un procés participatiu.

El procés d’informació i participació que iniciarà el mes d’abril s’ha pensat i treballat amb persones especialitzades en l’àmbit de la participació, amb experiència en altres diagnosis similars, i amb un treball previ que ha permès definir un marc de referència amb les principals preocupacions i reptes a resoldre com a municipi en aquest entorn de l’àrea metropolitana. 

Tota la informació sobre el procés participatiu, els eixos temàtics, els objectius del procés i la metodologia participativa, es poden consultar al portal www.entorncoloniaguell.cat

Darrera actualització: 05.03.2021 | 16:16