Ocupació

Notícies

  • 9 de setembre de 2021 L'Ajuntament obre un procés per ampliar la borsa d'auxiliars administratiu/ives (C2) L'Ajuntament obre un procés per ampliar la borsa d'auxiliars administratiu/ives (C2)

    L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha convocat un procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure per cobrir aquelles absències o vacants que es puguin produir en la plantilla d'auxiliars administratiu/ives.

  • 11 d'agost de 2021 L'Ajuntament obre un procés per a la consolidació de dues places de treballadors/es socials Consolidació de dues places de treballadors/es socials

    L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha convocat un procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure per a la consolidació de dues places de treballadors/es socials, i la creació d'una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions i altres situacions temporals.

  • 1 de juny de 2021 Oferta pública d’ocupació i processos de selecció de personal Oferta pública d’ocupació i processos de selecció de personal

    Entre el segon semestre del 2020 i els primers mesos d’aquest any l’Ajuntament ha dut a terme diferents processos de selecció de personal, i preveu obrir-ne de nous abans que finalitzi aquest any 2021. Aquests processos de selecció es fan per tal de donar compliment als principis de capacitat, mèrit, igualtat i publicitat de les contractacions i nomenaments de les treballadores i treballadors públics.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 09:25