Gestió Documental i Transparència

CARTA DE SERVEIS

Descripció

El Servei de Gestió Documental i Transparència té per finalitat organitzar, gestionar i fer accessible a la ciutadania la documentació administrativa produïda per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i aquella que conserva en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat.

A aquesta funció també cal afegir-li la de vetllar per la recuperació del patrimoni documental no produït directament per l’Ajuntament, però vinculat al municipi. També ofereix un servei d’assessorament sobre la documentació històrica municipal que es troba en diferents centres d’arxiu.

A nivell intern, és el departament responsable d’atendre les transferències, les peticions d’expedients i les eliminacions de la documentació, a més de dissenyar, implementar i revisar la transformació digital per tal que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló avanci en la seva maduresa digital.

A banda, és el responsable del funcionament de la Unitat d’Informació, per la qual cosa porta el control de les peticions d’accés a la informació pública i les de les queixes, suggeriments i propostes.

Finalment, també s’encarrega de la publicació de la informació activa en el Portal de transparència i les seves dades obertes, fent-les així més accessibles, reutilitzables i a l’abast de tothom.

Serveis

  • Atenció i assessorament en la cerca d’informació municipal, tenint en compte que molta de la documentació històrica del municipi es troba en diferents centres d’arxius
  • Consulta presencial de documentació conservada a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
  • Preservació i conservació de documentació patrimonial d’alt valor per al municipi, per raons socials, econòmiques, culturals o de qualsevol mena (gestió de cessions i donacions de documentació)
  • Emissió de fotocòpies i digitalització de documents administratius
  • Vetlla per la publicació de la informació activa i la disponibilitat de les dades que l’ajuntament té en la seva custòdia

Destinataris

Tota la ciutadania.

Canal d’accés al servei:

  • Presentació d’escrits presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o electrònicament mitjançant la presentació de sol·licitud genèrica o específica a través del Catàleg de Tràmits de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
  • Presencialment a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (carrer de Pau Casals, 26-34) sota cita prèvia
  • Telefònicament al número 936 450 700

Per la consulta de documentació històrica, podeu dirigir-vos prèviament a aquests dos centres d’arxiu, on és més probable que tinguin la documentació que podeu estar cercant:

Resta fora de consultes, durant els terminis prescrits, la documentació amb informació protegida per la legislació, excepte en els casos previstos per la normativa vigent.

Taxes o preus públics associats

El servei d’assessorament i consulta és gratuït; no obstant, la reproducció de la documentació i la seva cessió per a exposicions està subjecta a les taxes i preus públics corresponents (Ordenança fiscal 18)

Contacte

Telèfon: 93 645 07 00
Consulta els horaris d’atenció
Correu electrònic: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Tècnica referent: Andrea Rovira
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: roviraba@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 13:02