Prevenció davant l’aparició de plagues

Dijous, 13 de juliol de 2023 a les 10:00

A l’actuació que es desenvolupa des de l’Ajuntament s’hi han de sumar també les mesures que pot prendre la ciutadania.

Amb l’arribada del bon temps, l’aparició de plagues és habitual en tots els municipis. Alguns dels animals que proliferen en aquestes dates són útils, com els insectes que pol·linitzen les plantes, però d’altres poden causar perjudicis a les persones, raó per la qual és important fer-ne un control tant als espais públics com a les propietats privades.

Tanmateix, cal tenir en compte que, tot i que és ne¬cessari establir mesures per a minimitzar el risc de les plagues, no se’n pot erradicar completament la presència, ja que les mesures extremes podrien ser més perilloses que les plagues mateixes.

Vespes

Les vespes autòctones no són considerades una plaga, però sí que ho és la coneguda com a «vespa asiàtica»: aquesta espècie ha de ser eliminada tant dels espais públics com dels privats. En tot cas, els ruscs abandonats no suposen cap perill i, per tant, no cal retirar-los.

La prevenció, primer

És important prioritzar les mesures preventives abans d’utilitzar tractaments químics per a combatre plagues: per exemple, evitar l’aigua estancada, on es crien els mosquits, o posar barreres per a impedir l’entrada d’insectes i rosegadors als edificis són mesures que poden evitar haver d’aplicar plaguicides.

Al municipi

A Santa Coloma de Cervelló, el control de mosquits es realitza mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal: s’hi tracten les zones rurals i urbanes amb larvicides biològics i s’hi inspeccionen els llocs propensos a l’acumulació d’aigua. També s’hi fa un control periòdic d’insectes i rosegadors als edificis públics i als sistemes de clavegueram.

Per a evitar i controlar les plagues, es recomana utilitzar barreres físiques, renovar l’aigua dels desguassos, no deixar restes de menjar als jardins ni als espais públics i evitar l’ús de productes antiplagues perillosos. En cas de detectar-se la presència d’alguna plaga a l’espai públic cal informar-ne l’Ajuntament.

Per a prevenir la presència de mosquits cal evitar, com hem dit anteriorment, que l’aigua s’estanqui, i cal també utilitzar repel·lents autoritzats. En el cas de les vespes asiàtica s’han de retirar obligatòriament els ruscos, amb l’ajuda d’una empresa especialitzada o bé, si el rusc és petit i accessible i podem retirar-lo nosaltres mateixes/os, prenent precaucions per a evitar picades.

Darrera actualització: 11.07.2023 | 12:23