Serveis Socials Bàsics i de Gent Gran

CARTA DE SERVEIS

Descripció

Els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament són el primer accés a la Xarxa Pública de Serveis Socials i el més proper a les persones del municipi. Ténen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per tal de fomentar l'autonomia de les persones, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Atenen la ciutadania de manera personalitzada i estan integrats per un conjunt d'accions coordinades que busquen millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Algunes de les funcions dels serveis socials bàsics són:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal.
d) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
e) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i autonòmic.
f) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
g) Informar i orientar d’altres serveis de la xarxa de salut, ensenyament, jurídics, etc.

L’equip dels Serveis Socials Bàsics es troba format per un equip de professionals multidisciplinar, que atén les demandes i les necessitats de les persones i les famílies del nostre municipi. Està format per dues treballadores socials, una educadora social, un psicòleg, dos professionals administratius i una coordinadora del servei que vetlla pel bon funcionament del Departament.

Trobareu més informació al següent enllaç.

Pel que fa al Departament de Gent Gran, vetlla pel benestar d’aquest col·lectiu. Organitza, gestiona i col·labora amb entitats per tal de generar activitats dirigides a la població més gran empadronades al municipi. Des de l’Ajuntament es duen a terme activitats al llarg de l’any, alhora que es compta amb els Casals de la Gent Gran. Si voleu consultar les novetats de l’Ajuntament en aquest àmbit, podeu fer-ho al següent enllaç.

Serveis

Serveis adreçats a la població general

Atenció a les dones en situació de violència masclista

  • Els Serveis Socials de l’Ajuntament ofereixen informació, atenció i suport a les dones del municipi que es troben en situació de violència masclista.

Atenció a les persones immigrades:

  • Els Serveis Socials informen i assessoren les persones immigrades empadronades a Santa Coloma de Cervelló i realitzen el tràmit de l’informe d’arrelament social i l’informe d’integració social.

Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència:

  • Centre obert La Klau: projecte de reforç escolar i lleure que fa un seguiment proper d’un grup de menors derivats des dels centres educatius (escoles i institut) i dels Serveis Socials Bàsics prèvia valoració professional. S’hi pot accedir des dels 6 anys fins els 16. Trobareu més informació al següent enllaç.
  • Projecte Engega!: projecte anual amb l’objectiu d’empoderar els joves d'entre 16 i 25 anys del municipi que no es troben ni treballant ni estudiant, per tal que desenvolupin un itinerari que els permeti augmentar les seves oportunitats laborals o formatives a partir de diferents dinàmiques i tallers portats a terme durant deu sessions consecutives, una vegada a la setmana. Està vinculat a una beca educativa que els joves podran utilitzar per continuar desenvolupant el seu itinerari formatiu. Trobareu més informació al següent enllaç.
  • El CDIAP és un centre especialitzat en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la petita infància. Està format per un equip de professionals especialitzats en l’atenció als infants de 0 a 6 anys els quals presenten malestars, dificultats o trastorns en el desenvolupament (de tipus físic, emocional, intel·lectual o sensorial) o que es troben en situació de risc de presentar-los. El CDIAP dona servei als infants del municipi i les seves famílies i està ubicat al Centre Cívic Can Baruta (carrer de Lluis Pascual Roca, 2-4, de Santa Coloma de Cervelló). Telèfon: 93 634 08 02. El CDIAP és un servei concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública. Com a tal, és un centre d’utilització pública i l’atenció que ofereix és gratuïta.

Envelliment actiu:

  • Casals de gent gran: el municipi compta amb el Casal de la Gent Gran de Santa Coloma i el Casal de la Colònia Güell. Tots dos casals tenen seu pròpia i estan gestionats per les dues entitats: l'Associació de la Gent Gran de Santa Coloma de Cervelló i l’Associació de la Gent Gran de la Colònia Güell.
  • Diverses activitats al llarg de l’any: Primavera literària (concurs literari al qual s’hi poden presentar persones majors de 50 anys), setmana de la gent gran (al voltant de l’1 d’octubre), Dia Internacional de les persones grans, Intercanvi de casals (amb municipis propers), etc.
  • Activa’t bellugant el cos i la ment: activitat destinada a promoure l’exercici físic i mental amb moviments generals de tot el cos acompanyats de música.
  • Curs de mòbils als casals: curs d’utilització de mòbils a nivell bàsic per a gent gran. Informació i inscripcions als casals de la Gent Gran i Punt Omnia.
  • Programa gent gran del Pavelló Poliesportiu Municipal: qualsevol persona major de 60 anys que vulgui accedir a les quotes del Programa de Gent gran ho pot tramitar presencialment al Departament d’Esports o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Destinataris

Tota la ciutadania, excepte en aquells casos en què s’ha indicat el contrari.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

Serveis gratuïts.

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, plaça de les Vinyes, s/n. Cal demanar cita prèvia.

Identificació de contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
M. del Mar Pino
Telèfon: 93 634 19 51
Adreça electrònica: scc.ssocials@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 20:30