Transparència

Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de la transparència de l'Ajuntament s'estructura en sis grans àmbits, que són els següents: 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

Darrera actualització: 22.03.2022 | 13:56
Darrera actualització: 22.03.2022 | 13:56