Dret d'accés a la informació

El dret d'accés a la informació pública és el dret que tenen les persones més grans de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d'una entitat, a l'accés a la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Això vol dir que es pot demanar tota la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d'accés a la informació o es doni alguna causa d'inadmissió prevista a la norma.

Per poder accedir a la informació no cal motivar la sol·licitud ni invocar cap norma per accedir a aquesta informació.

Darrera actualització: 28.02.2023 | 13:27
Darrera actualització: 28.02.2023 | 13:27