Carta de serveis

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions informen a la ciutadania i a les persones usuàries sobre els serveis externs que presten, els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests.

Les cartes de serveis són eines de gestió, de millora contínua i de rendició de comptes, ja que tenen la finalitat de millorar la prestació dels serveis externs, establir estàndards de qualitat, comunicar el què fem, com ho fem i establir un diàleg amb les persones usuàries.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha elaborat les següents cartes de serveis, que estant en constant revisió i que cada any permeten avaluar el grau de compliment dels compromisos adquirits.

Darrera actualització: 08.02.2024 | 12:10
Darrera actualització: 08.02.2024 | 12:10