Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depenen del tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o bé per assistències:

Dedicació exclusiva

Jordi Bartolomé Fernández
Alcaldia
Regidor de Bon Govern i Participació, Cultura i Joventut

Retribució bruta anyal: 38.351,88 €

Anna Martínez Almoril
1a Tinença d'Alcaldia
Regidora d' Urbanisme, Convivència i Seguretat, i Solidaritat i Cooperació

Retribució bruta anyal: 36.170,96 €

Dedicació parcial

12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 €

Maria Pau Viver
2a Tinença d'Alcaldia
Regidora de Recursos Humans i Gent Gran

Abel Anguiano Solé
3a Tinença d'Alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica i Patrimoni


Ramon Vílchez Enríquez
4a Tinença d'Alcaldia
Regidor de Sereis Soials, Economia i Hisenda


Susana Gaitán Alcalde
Regidora de Medi Ambient i Agricultura

Alba Arcos Valle
Regidora d'Educació i Igualtat

Jessica Muñoz Rodríguez
Regidora d'Esports i Salut

Assistències 

Concurrència efectiva dels regidors i regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part, en els següents termes:

  • Per cada sessió Plenària: 119,17 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Informativa: 57,46 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Junta de Govern: 47,88 € (import brut)

Només podran rebre aquestes assistències els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per tant, aquestes assistències son percebudes pels membres de l’oposició.


Des de l'any 1992 l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics.

Darrera actualització: 14.07.2021 | 09:41
Darrera actualització: 14.07.2021 | 09:41