Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depenen del tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o bé per assistències:

Dedicació exclusiva

Alcaldia - Anna Martínez Almoril
Retribució bruta anyal: 37.599,93 €

1a Tinença d'Alcaldia - Jordi Bartolomé Fernández
Retribució bruta anyal: 35.461,67 €

Dedicació parcial

12 hores setmanals
2a Tinença d'Alcaldia - Abel Anguiano Solé
3a Tinença d'Alcaldia - Ramon Vílchez Enríquez
4a Tinença d'Alcaldia - Susana Gaitán Alcalde
Regidora de Recursos Humans i Gent Gran - Maria Pau Viver
Regidora d'Educació i Igualtat - Alba Arcos Valle
Regidora d'Esports i Salut - Jessica Muñoz Rodríguez

Retribució bruta anyal: 10.976,00 €

Assistències 

Concurrència efectiva dels regidors i regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part, en els següents termes:

  • Per cada sessió Plenària: 119,17 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Informativa: 57,46 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Junta de Govern: 47,88 € (import brut)

Només podran rebre aquestes assistències els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per tant, aquestes assistències son percebudes pels membres de l’oposició.


Des de l'any 1992 l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 10:36
Darrera actualització: 07.04.2021 | 10:36