Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depenen del tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o bé per assistències:

Dedicació exclusiva

Alcaldia
Retribució bruta anyal: 37.506,17 €

1a Tinença d'Alcaldia
Retribució bruta anyal: 35.373,24 €

Dedicació parcial

12 hores setmanas
2a Tinença d'Alcaldia
3a Tinença d'Alcaldia
4a Tinença d'Alcaldia

Regidora de Gent Gran, Solidaritat i Igualtat
Regidora de Recursos Humans i Gent Gran
Regidora d'Educació i Igualtat
Regidora d'Esports i Salut

Retribució bruta anyal: 8.316,84 €

Assistències 

Concurrència efectiva dels regidors i regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part, en els següents termes:

  • Per cada sessió Plenària: 118,87 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Informativa: 57,32 € (import brut)

Només podran rebre aquestes assistències els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial.

Darrera actualització: 12.07.2019 | 13:33
Darrera actualització: 12.07.2019 | 13:33